logo

Gói 5 triệu NCC tháng 4

WSUN GÓI KHỞI NGHIỆP

5.000.000 đ - 5000 Điểm

Mạng lưới Phụ nữ Khởi nghiệp - WSUN mang đến chương trình Hỗ trợ 100 Nhà cung cấp đưa gian hàng lên app và trở thành Huấn luyện viên với mức phí chỉ 5.000.000đ trong tháng 4/2020.