logo

Gói khởi nghiệp 1 triệu

WSUN GÓI KHỞI NGHIỆP

1.000.000 đ - 1000 Điểm

Mạng lưới Phụ nữ Khởi nghiệp - WSUN mang đến Chương trình Hỗ trợ 1.000 Người khởi nghiệp đầu tư với mức phí 1.000.000đ trong tháng 4/2020.