logo

Huấn luyện viên

 1. Huấn luyện viên:
 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Trong suốt thời gian tham gia WSUN, các huấn luyện viên sẽ nhận quyền phân phối sản phẩm;
 • Tham gia đào tạo đầy đủ các buổi học cho các học viên online và offline.
 • Nỗ lực nâng cao hình ảnh, uy tín cá nhân;
 • Các huấn luyện viên chủ động nỗ lực cao nhất để gia tăng doanh số bán sản phẩm trên địa bàn, kể cả việc giúp thành viên trong hệ thống của mình trong các chương trình quảng cáo, khuyến mãi và trưng bày hàng hóa;
 • Các huấn luyện viên có trách nhiệm mở rộng và quản lý hệ thống của mình trong việc phân phối và gia tăng doanh số sản phẩm;
 • Các huấn luyện viên phải kiểm soát được hoạt động của các thành viên trong hệ thống để tránh tình trạng bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh, làm mất uy tín và ảnh hưởng hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu;
 • Các huấn luyện viên được sử dụng nhãn hiệu được cấp phép trên địa bàn cho những mục đích liên quan đến, và trong giới hạn cần thiết cho việc hướng dẫn, tiếp thị, bán hàng và phân phối sản phẩm;
 • Các huấn luyện viên phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định của WSUN.
 1. Tiêu chí lựa chọn:
 • Là người có uy tín trong lĩnh vực mình đang làm việc;
 • Có khả năng truyền cảm hứng và hướng dẫn người khởi nghiệp;
 • Có thời gian dành cho việc tư vấn huấn luyện người tham gia khởi nghiệp thông qua các buổi sinh hoạt Cafe khởi nghiệp và quản trị hệ thống của mình qua các hội nhóm online;
 • Có đạo đức trong kinh doanh.
 1. Các hành vi không được phép:
 • Các huấn luyện viên sẽ không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm nào trong tình trạng không tốt hoặc có thời hạn sử dụng còn lại dưới 2 tháng hoặc quá hạn sử dụng.
 • Những hành vi vi phạm pháp luật
 • Không giữ gìn hình ảnh cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mạng lưới;
 • Có những lời nói, phát ngôn có nội dung gây chia rẻ nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mạng lưới;
 • Không tích cực hỗ trợ và phát triển mạng lưới WSUN khiến mạng lưới không phát triển được theo kế hoạch đề ra. Sự không tích cực được thể hiện cụ thể như: Không tham gia các buổi chia sẻ truyền cảm hứng hỗ trợ các Giám đốc khu vực hay Huấn luyện viên; Không kiến tạo được mạng lưới các Giám đốc khu vực hiệu quả.