logo

Người khởi nghiệp

 1. Người khởi nghiệp:
 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Các thành viên trong hệ thống WSUN phải tham gia đầy đủ các khóa học online, offline từ các huấn luyện viên;
 • Các thành viên tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định của Pháp luật Việt Nam và các chỉ thị hướng dẫn của huấn luyện viên liên quan đến việc bán và tuyên truyền sản phẩm;
 • Trong suốt thời gian tham gia WSUN, các thành viên sẽ nhận quyền phân phối sản phẩm;
 • Các thành viên chủ động nỗ lực cao nhất để gia tăng doanh số bán sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn.
 1. Tiêu chí lựa chọn:
 • Có mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp;
 • Mong muốn học hỏi và năng động phát triển bản thân;
 • Chủ động tích cực tham gia mạng lưới;
 • Có đạo đức trong kinh doanh;
 • Biết cách học hỏi để giữ gìn uy tín cá nhân;
 • Duy trì đều đặn việc làm đẹp thông qua việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mạng lưới tối thiểu 1 triệu/tháng;
 • Người khởi nghiệp sẽ không được chi trả quyền lợi nếu không duy trì việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong mạng lưới tối thiểu 1tr/tháng;
 • Trong trường hợp số tiền hoa hồng trong hệ thống của người khởi nghiệp vượt quá 1 triệu đồng thì hệ thống sẽ tự động trừ 1 triệu đồng phí duy trì hệ thống của người khởi nghiệp và thông báo cho người khởi nghiệp qua tin nhắn về khoản phí này . Người khởi nghiệp được phép rút số tiền dư trong tài khoản vào thứ 5 hàng tuần như trong tài khoản luôn phải duy trì số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng .
 1. Các hành vi không được phép:
 • Tôn trọng huấn luyện viên của mình, không tự ý rời hệ thống của mình và gia nhập vào nhóm huấn luyện viên khác mà chưa có sự đồng ý. Không gây hiềm khích giữa các huấn luyện viên và gây mất đoàn kết nội bộ giữa các thành viên;
 • Không tuyên bố, sao chép, truyền bá hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu quảng cáo sai lệch nào gây ảnh hưởng tới uy tín của huấn luyện viên và sản phẩm, thương hiệu;
 • Các thành viên không được cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ bằng cách bôi nhọ, so sánh chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tuyên truyền thông tin sai sự thật;
 • Các thành viên sẽ không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trong tình trạng không tốt hoặc có thời hạn sử dụng còn lại dưới 2 tháng hoặc quá hạn sử dụng.