logo

BÙI THỊ BẠCH HẢI

BÙI THỊ BẠCH HẢI

BÙI THỊ BẠCH HẢI

- Thạc sĩ Luật
- Tổng Biên tập Tạp chí Thời Trang Trẻ
- Chủ tịch WLIN TP. Hồ Chí Minh

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT