logo

KHUẤT ÁNH TUYẾT

KHUẤT ÁNH TUYẾT

KHUẤT ÁNH TUYẾT

- Chủ tịch Sáng lập WLIN Beauty 
- Chủ tịch Onasa Group 
- TGĐ Học Viện Raise Mayumi 
- Cố vấn Tổ chức đa quốc gia Hollywood Fashion & Beauty

 

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT