logo

Ms. Đặng Thị Hoài Trinh

Ms. Đặng Thị Hoài Trinh

Ms. Đặng Thị Hoài Trinh

- Giám đốc điều hành Học Viện Hình tượng chuyên nghiệp - Pro Image, Học Viện Hoàng tử và công chúa - PPA, Cộng đồng làm cja mẹ chuyên nghiệp - PPC

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT