logo

Ms. Nguyễn Thị Mộng Dao

Ms. Nguyễn Thị Mộng Dao

Ms. Nguyễn Thị Mộng Dao

- Trưởng phòng giao dịch Tân Mỹ Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn

- Thạc sĩ tài chính Ngân Hàng

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT