logo

Phạm Hồng vân

Phạm Hồng vân

Phạm Hồng vân

- TGĐ công ty cổ phần giải pháp thông minh Tesa 
- Chuyên đào tạo và cố vấn doanh nghiệp

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT